Tester utført av Laboratorier

Her kan du finne dokumenter og tester som er gjennomført av oss, offentlige institusjoner, uavhengige labratorier og uavhengige leger.AnalyCen E.coli-test 2003

Dette er en analyse som viser 3 bilder av E.coli bakterier (antallet) der nr 1 viser UTEN Vivatap, og de 2 andre viser med Vivatap. Dette er en uavhengig rapport som viser at Vivatap kan fjerne bakterier.

Last ned


NIVA-rapport !

NIVA rapport som viser at Vivatap fjerner både bundet og ubundet klor, kvikksølv og korrigerer pH verdien.

Last ned Norsk versjon (skrivebeskyttet)English version of the NIVA report is
here.