Forsøk med psoriasis pasienter

Dette er et uavhengig pilotprosjekt, som gikk over to måneder og omfattet 12 psoriasispasienter med langvarig lidelse. Etter to måneder opplevde de vesentlig bedring i helsen.


Forsøkets hensikt var å få bekreftet eller avkreftet om Vivatap i drikkevannet har en lindrende effekt på psoriasis.Eneste endring pasientene gjorde, var å drikke vann behandlet med Vivatap. Prosjektet ble ledet av Dr. Bjørn Øverbye. Konklusjonen på undersøkelsen lyder som følger:

"Vivatap® vann fører til at vevet (hud, bindevev, muskler og organer) tømmer seg for syrer og avfallsstoffer på en mer effektiv måte. Transport av mineraler fra blodet ble bedret, slik at vevet får mer mineraler, som igjen er nødvendige for at enzymene skal arbeide optimalt og holde kroppens maskineri vedlike."

Les hele rapporten her

Se bilder her

Les også den utrolige historien til Ann-Elisabeth i Bergen; et brev som bare lå i postkassen en morgen.Dr. Bjørn Øverbye har ledet forsøket med psoriais-pasienter.