Surt og mineralfattig drikkevann er dårlig for helsen

Enda en studie fra Sverige dokumenterer hvor viktig det er at drikkevannet har riktig pH og at det inneholder nok mineraler. Vivatap har dokumentert effekt på begge deler.

Vivatap har dokumentert effekt på både pH-nivå og mineralinnhold, se rapport fra Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Les om den svenske studien, som ble presentert på STV (svensk riksTV) her. Har du ikke begynt å bruke Vivatap i drikkevannet, er det tid å gjøre det nå. Vivatap er både nyttig, godt og rimelig.