Corallina-algen

Korall-algen (corallina) utgjør hovedingrediensen i vannforbedringsproduktet Vivatap. Korall-algen tilfører vannet mange livsviktige mineraler, blant annet magnesium og kalsium. Råvaren i Vivatap er skall av algene, som har samlet seg over tusener av år. Flere steder langs norskekysten er det flere meter tykke lag av slike korallalger. Som så ofte i naturen, gjør de ulike råstoffene nytte i alle deler av økosystemet.