Drikkevann

Drikkevann betyr mer enn vi før trodde. I dag sitter vi på tester som viser sterk bedring for dem som lider av psoriasis og chrons sykdom, men også idrettsmenn ser bedring.

Vivatap renser drikkevannet, og korrigerer pH verdien. Gjennom tester som er utført ser man at blodets pH verdi blir korrigert til det mer naturlige.


Man ser at blodets pH verdi nærmer seg den ideelle på over pH verdi over 7. I tillegg er det målt at kroppen øker utskillelsen av avfallsstoffer, noe som er essensielt for å opprettholde kroppens selvrensende funksjon.

Vi oppfordrer deg til å lese dokumentasjonen som vi har lagt tilgjengelig. I hovedsak sier rapporten om behandling av psoriasis mest om dette. Den andre dokumentasjonen sier hovedsaklig at Vivatap virker (før og etter resultater med behandling av Vivatap).

Vil du hjelpe kroppen å fungere best mulig? - Drikk rent drikkevann.