Kitosan - naturens superrenser.

Det er kjent at kitosan har en hemmende effekt på bakterier. Flere tester viser reduksjon - og tildels fullstendig eliminering - av bakterieinnhold når drikkevann med bakterieinnhold behandles med vivatap. Dette gjelder både på Salmonella, E.coli og andre bakterier. Rapporten fra NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) sin testing av vivatap, bekrefter også effekten på bakterier. Kitosan er et meget lett produkt, på fagspråket en såkalt 'polymer'. Den har stor evne til å tiltrekke seg og akkumulere slaggstoffer og humuspartikler i vann. Kitosan er renset for proteiner og skal derfor ikke forårsake allergiske reaksjoner.Kitosan har form av hvitt pulver, og er svært lett i vekt.