Korallsand gir bedre helse

Det er et faktum at korallsand kan gi bedre helse. Vivatap benytter denne bestanddelen i produktet Vivatap - som renser vannet. Dette gir klare helsefordeler.

Gjennom undersøkelsene til Dr. Øverbye i Arendal ser man at rent vann (springvann renset med Vivatap) gir klare helsefordeler hos alle. Kroppen bruker vannet til å frakte bort, og rense kroppen for avfallsstoffer. Forurenset vann gir nedsatt rensing. Korallsand gir vannet disse rensende egenskapene tilbake, og fører til vesentlig bedre kroppsfunksjon.

Eksempelvis kan man se på undersøkelsene foretatt av 12 psoriasis pasienter som viser bedre verdier - også i blodet - etter inntak av vann renset med Vivatap.

For deg som ønsker å vite mer om korallsand og hvordan du kan bruke det selv, eller for dine pasienter, ta kontakt med oss. Spør etter Birger Sørgaard.