Psoriasis behandling med vann

Psoriasis kan behandles med vann. En nyere rapport som foreligger fra Dr. Øverbye i Arendal tilsier at psoriasis kan behandles ved å drikke vann.

Psoriasis kan behandles med vann. En nyere rapport som foreligger fra Dr. Øverbye i Arendal tilsier at psoriasis kan behandles ved å drikke vann. 12 av 12 pasienter viste en betydelig bedring. Utfordringen ligger i at vannet må være rent og tilgitt de helsebringende sidene vannet egentlig skal ha. Ulempen er at norsk vann i dag ikke har de rette egenskapene. Men man kan enkelt gi vannet de egenskapene ved å bruke Vivatap.

I rapporten kommer det frem at samtlige 12 pasienter har lidd av psoriasis i mer enn 5 år, og alle viste betydelig bedring i helsen etter behandlingen. Det fine er at behandlingen er enkel, og ikke minst svært rimelig.

For den ENESTE forandringen i kosthold og vaner var at pasientene skulle drikke vann behandlet med Vivatap. Ingenting mer. De fikk ikke ekstra vitaminer eller antioksidanter, ingen piller eller annen behandling - kun vann.

Det viste seg at studien (som skulle bekrefte eller avkrefte Vivatap sin virkning på psoriasispasienter) bekreftet sammenhengen. pH verdien i blodet ble mer optimal og kroppens helsebringene funksjoner ble mer effektive.

Se bildet her for endring etter psoriasis behandling:

 

Poenget er at rent vann behandlet med Vivatap gir kroppen tilbake evnen til å skille ut urenheter og helsenedsettende avfallsstoffer. Du finner rapporten om psoriasis behandling her (klikk her)