Vann filtrering uten filter - enkelt og effektivt

På let etter vann filtrering som fungerer? - Vi i Vivatap har laget en enestående løsning som er unik i verden.

I stedet for å tømme alt vannet gjennom et vann filter, legger du filteret i vannet. Om det fungerer?  - NIVA, AnalyCen og andre labratorier rundt om i verden sier så. - og vi ser det av resultatene!Kort fortalt:
Vivatap vann filter filtrerer vannet rent

Vivatap senkes ned i vannet, og vannet må settes i sirkulasjon. Eks. kan du røre i det, eller ta oppi Vivatap teposen før du heller i vannet, og da vil naturlig sirkulasjon oppstå.

Virkestoffene i Vivatap (som er 100% naturlige og miljøvennlige) vil da binde klor, tungmetaller, annen forurensning og til og med bakterier fra vannet. Med andre ord "fanges" overnvnte i den lile posen.

I tillegg avgir Vivatap filteret viktige mineraler som Kalsium og Magnesium, samt korrigerer pH-verdien til mer ideal verdi.Sistnevnte er sannsynliigvis en av hovedgrunnene til at Vivatap har så god virkning for psoriasis pasienter.

For vannet man drikker påvirker hele kroppen. Som kjent består kroppen av mest vann, og ved å drkke vann med riktigere pH-verdi - vil kroppen jobbe bedre med å bli kvitt avfallsstoffene. (Kjemien i kroppen fungerer bedre.) En renere kropp fungerer mye bedre mtp. selvrensing, og dermed kan kroppen selv klare å hanskes med stoffer den før har slitt med å bli kvitt.

Blant annet ser man det på huden. - En del personer forteller om finere hud, og det gjelder både "gammel og ung". Min mor (i slutten av 50-årene) forteller at hennes hud er blitt mye mykere, smidigere og penere etter at hun begynte å drikke vann renset med Vivatap som filter. Her er det mer å fortelle og det vil jeg skrive i en egen post i bloggen litt senere.

Min kone (slutten av 20-årene) bruker Vivatap til å vaske ansiktet før hun skal legge seg. Hun har merket god bedring i huden, til tross for at hun er vant til å bruke Shisheido (som ikke er det billigste man kan kjøpe...).

Ergo:

Vivatap fungerer som et vann filter som binder "ulumskhetene" i vårt drikkevann, og som påvirker kroppen.

  1. Vann filter som fjerner klor
  2. Vann filter som  fjerner tungmetaller
  3. Vann filter som legger til mineraler
  4. Vann filter som  korrigerer pH-verdien
  5. Vann filter som ikke gir deg søl og mas (enkelt i bruk)
Det er derfor vi laget Vivatap, og derfor vi er stolt av produktet!